Μύλος Ανδρέου Δημητρίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνη: Ανδρέου Δημητρίου 39
Τ.Κ.: 67100
Πόλη: Ξάνθη
Τηλέφωνο: +302541 067784
Email: -